Znaki wieloznaczne

Materiał wideo do lekcji:

Zadania do wykonania:

 
Pokaż produkty Samsunga
SELECT *
FROM Produkty
WHERE Nazwa LIKE 'Samsung%'
Pokaż wszystkie produkty LEGO
SELECT *
FROM Produkty
WHERE Nazwa LIKE '%LEGO%'

0 komentarzy

Wyślij komentarz