Sortowanie danych

Materiał wideo do lekcji:

Zadania do wykonania:

 
Pokaż nazwy Hot Wheelsów posortowanych alfabetycznie
SELECT Nazwa
FROM Produkty
WHERE Nazwa LIKE 'Hot Wheels%'
ORDER BY Nazwa
Pokaż 3 najdroższe produkty
SELECT TOP 3 *
FROM Produkty
ORDER BY Cena DESC

0 komentarzy

Wyślij komentarz