Pobieranie danych – SELECT i FROM

 

Materiał wideo do lekcji:

Zadania do wykonania:

 
Pokaż wszystkie produkty
SELECT * 
FROM Produkty
Pokaż nazwę i adres dostawców
SELECT Nazwa, Adres 
FROM Dostawcy
Pokaż nazwy działów
SELECT NazwaDzialu 
FROM Dzialy

0 komentarzy