Ćwiczenia

Zadania do wykonania:

 
Pokaż wszystkich pracowników
SELECT * 
FROM Pracownicy
Pokaż wszystkie działy
SELECT * 
FROM Dzialy
Pokaż wszystkich dostawców
SELECT * 
FROM Dostawcy
Pokaż imiona i nazwiska pracowników
SELECT Imie, Nazwisko 
FROM Pracownicy
Pokaż nazwy i ceny produktów
SELECT Nazwa, Cena 
FROM Produkty
Pokaż jednego pracownika
SELECT TOP 1 * 
FROM Pracownicy
Pokaż trzy produkty
SELECT TOP 3 * 
FROM Produkty
Pokaż unikalne imiona pracowników
SELECT DISTINCT Imie 
FROM Pracownicy
Pokaż dwie nazwy kategorii produktów
SELECT TOP 2 Nazwa 
FROM KategorieProduktow
Pokaż pracowników o imieniu Anna
SELECT * 
FROM Pracownicy 
WHERE Imie = 'Anna'
Pokaż adres firmy Jubiler Andrzej
SELECT Adres
FROM Dostawcy
WHERE Nazwa = 'Jubiler Andrzej'
Pokaż cenę Samsunga S9
SELECT Cena
FROM Produkty
WHERE Nazwa = 'Samsung S9'
Pokaż wszystkie dostawy z 5 grudnia 2020 roku
SELECT *
FROM Dostawa
WHERE DataDostawy = '2020-12-05'
Pokaż wszystkie styczniowe dostawy
SELECT *
FROM Dostawa
WHERE DataDostawy <= '2020-01-31'
Pokaż imiona i nazwiska pracowników zarabiających więcej niż 4000zł
SELECT Imie, Nazwisko
FROM Pracownicy
WHERE PensjaPodstawowa > 4000
Pokaż jednego pracownika zatrudnionego 1 stycznia 2020 roku
SELECT TOP 1 *
FROM Pracownicy
WHERE DataZatrudnienia = '2020-01-01'

0 komentarzy